MENU

6. Kaedah-kaedah Pegawai (Kelakuan dan Tatatertib)

7. Undang-undang Kecil Iklan

8. Undang-undang Kecil Taman

9. Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya

10. Undang-undang Kecil Perlesenan Anjing

11. Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan

12. Akta 171, Undang-undang Kecil Mengkompoun Kesalahan

13. Peraturan Tetap dan Perintah Majlis

14.Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah

15. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984

16. Akta 133 - Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan

Perundangan kecil di bawah Ordinan Lalulintas Jalan 1958 :

17. Perintah (Tempat Letak Kereta)