MENU

Statistik Aplikasi Dalam Talian 2018

 

No.

Aplikasi

Bilangan Transaksi 2018

Jan

%

Feb

%

Mac

%

April

%

Mei

%

Jun

%

 1.
 Sistem Cadangan, Aduan &
 Maklumbalas

4

100%

2

100% 1 100% 0 0% 1 100% 2 100%
 2.
 Sistem OSC Online

0

0%

11

100% 9 100% 5 100% 10 100% 4 100%
 3.
 HRMIS

2

100%

1

100% 1 100% 3 0% 2 100% 6 100%
 4.
 Sistem e-Aduan

0

0%

4

100% 1 100% 2 100% 3 100% 1 100%
 
JUMLAH

6

100%

21

100% 12 100% 10 100% 16 100% 13 100%

 

 

 

No.

Aplikasi

Bilangan Transaksi 2018

Jul

%

Ogo

%

Sep

%

Oct

%

Nov

%

Dis

%

 1.
 Sistem Cadangan, Aduan &
 Maklumbalas

5

100%                    
 2.
 Sistem OSC Online

2

100%                    
 3.
 HRMIS

0

100%                    
 4.
 Sistem e-Aduan

6

100%                    
 
JUMLAH

13

100%