MENU

Logo Majlis Daerah Bachok

LOGO BARU MAJLIS DAERAH BACHOK

This is the official logo for Majlis Daerah Bachok (MDB) Logo rasmi Majlis Daerah Bachok (MDB)
The circle repsent the mutual respect and the unity of living among citizen of Bachok in every aspect. Simbol bulatan bermaksud hormat-menghormati dan perpaduan antara kaum dalam semua aspek.
This mosque symbolize the major religion in Bachok as well the islamic way of life. Simbol masjid bermaksud majoriti penduduk adalah beragama Islam dan amalan cara hidup yang diamalkan adalah berlandaskan Islam.
The BACHOK typeface presented in blue and combined with the wavy abstract the beautiful beaches of Bachok shoreline Perkataan BACHOK berwarna biru dan berbentukitalicbermaksud keindahan pantai yang ada di sekitar Bachok.