MENU

Jabatan Pentadbiran
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Roziah Bt Tawang Pembantu Tadbir 09-7787636 roziah@mdbachok.gov.my
Noor Aishah Bt Jaafar Pembantu Tadbir 09-7787636 nooraishah@mdbachok.gov.my
Mohd Zaidi Bin Mokhtar Penolong Pegawai Tadbir 09-7787636 mohd.zaidi@mdbachok.gov.my
Mohamad bin Yusof Pembantu Tadbir Kanan 09-7787636 097789533 chik@mdbachok.gov.my
Jabatan Kewangan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Hamdan bin Mohd Yusoff Penolong Akauntan 09-7787636 hamdam@mdbachok.gov.my
Nor Hasidah bt Mat Bedellah Pembantu Tadbir 09-7787630 shashidah@yahoo.com
Roslinda Binti Che Yusoff Pembantu Tadbir 09-7787630 roslinda@mdbachok.gov.my
Murhaini Binti Mohamad Pembantu Tadbir 09-7787630 murhaini@mdbachok.gov.my
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Mohammad Bin Yacob Penolong Pegawai Penilaian 09-7787627 mohammadyacob@mdbachok.gov.my
Jabatan Perancang Bandar dan Desa
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Yusnishah Bt Yusof Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa 09-7787636 yuni@mdbachok.gov.my