MENU

 YDP Majlis Daerah Bachok

Name : Tuan Haji Norazman bin Abd. Ghani
Date of Birth : 7 November 1962
Highest Education : Bachelor of Social Science (Hons), USM
Working Experinces : 1990 - 1991
    Penolong Ketua Jajahan (Pembangunan 2)
    Tanah Merah
     
    1991-1994
    Penolong Ketua Jajahan (Tanah)
    Tanah Merah
     
    1995 - 2000
    Setiausaha Majlis Daerah Tanah Merah
     
    2000 - 2003
    Penolong Pengarah
    Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan
     
    2003 - 2006
    Setiausaha
    Dewan Undangan Negeri Kelantan
     
    2006
    Penolong Ketua Jajahan (Pembangunan 1)
    Kuala Krai
     
    2007
    Pegawai Pembangunan Negeri Kelantan
     
    2007 - 2009
    Ketua Penolong Ketua Jajahan (Pembangunan)
    Kota Bharu
     
    2009
    Timbalan Ketua Jajahan Kota Bharu
     
    2009 - 2010
    Timbalan Ketua Jajahan Bachok
     
    2010 - 2011
    Ketua Penolong Setiausaha
    (Kerajaan Tempatan)
     
    2011
    Pengarah Pengurusan Sumber Manusia
     
    2012 - 2014
    Pengarah Pengurusan Teknologi Maklumat
     
    2014
    Ketua Jajahan Bachok /
    Yang Dipertua Majlis Daerah Bachok